Apie mus

BHVŽAA įkurta 2000 metais pono Detlefo Christiano Saulio iniciatyva.Šios asociacijos veislinių žirgų pagrindu tapo Žagarės žirgyno Hanoverių veislės žirgai kelis dešimtmečius veisiami ir auginami Lietuvoje bei importuoti iš užsienio.Šiuo metu aktyviai besiplečianti asociacija vienija per 70 narių. Pilnateisiu asociacijos nariu gali tapti Lietuvos bei kitų valstybių juridiniai bei fiziniai asmenys, kurie pripažįsta asociacijos įstatus ir jų laikosi.

Pagrindiniai asociacijos tikslai ir siekiai: rengti sportinės žirgininkystės programas, organizuoti sporto žirgų augintojų ir sportininkų kvalifikacijos kėlimą, plėsti tarptautinius ryšius ir siekti narystės bei pilnateisio dalyvavimo analogiškų užsienio organizacijų veikloje, tvarkyti Baltijos Hanoverių veislės žirgų kilmės knygą pagal Pasaulinės sportinių žirgų augintojų federacijos taisykles.

BHVŽAA  bendradarbiauja su kitų pasaulio šalių žirgų augintojų organizacijomis: Danijos, Švedijos, Latvijos, Vokietijos, Estijos, Rusijos bei Olandijos. Mes jau esame pakviesti ir svarstomos galimybės įstoti į Pasaulinio sportinių žirgų auginimo federaciją (WBFSH). Integracija į tarptautines organizacijas skatina noras žirgų auginimo kultūrą, žirgų genetines ir fizines savybes, jų rinkos vertę, žirginio sporto prestižą pakelti iki Vakarų Europos šalių lygio. BHVŽAA yra Lietuvos žirginio sporto federacijos narė.