Kumeliuko registracija1. Veislinio eržilo laikytojas po kumelės kergimo pildo „ Kumelės kergimo (sėklinimo) pažymėjimą“. Pažymėjime nurodomos visos vienos rujos kergimo (sėklinimo) datos. Jei kumelė neapsivaisino, kitam kergimui pildomas kitas „ Kumelės kergimo (sėklinimo) pažymėjimas“. Sėklinimo pažymėjimo baltą kopiją pasilieka eržilo savininkas, pirmoji mėlyna kopija atiduodama kumelės savininkui, kita mėlyna kopija siunčiama Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybiniam veislininkystės specialistui regione, geltona kopija – BHVŽAA. 2. Jei kumelė apvaisinta dirbtiniu būdu, sėklinimo pažymėjimą pildo sėklintojas.3. Per 10 dienų po apsikumeliavimo kumelės savininkas siunčia užpildyto "Kumeliuko atvedimo liudijimo" geltoną kopiją BHVŽAA. Asociacija patikrina, ar siūlomas arklio vardas nesidubliuoja su VĮ ŽŪIKVC duomenų bazėje įtrauktais arklių vardais. Jei toks vardas jau yra, kumeliuko atvedimo liudijimas grąžinamas kumeliuko savininkui vardui pakeisti.4. Po vardo pakeitimo ir suderinimo su BHVŽAA kumeliuko savininkas, įrašęs visus siūlytus vardus, siunčia "Kumeliuko atvedimo liudijimo" geltoną kopiją į BHVŽAA būstinę, mėlyną kopiją – valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijoa valstybiniam veislininkystės specialistui regione, baltą kopiją pasilieka sau.5. Gimus kumeliukui reikia užpildyti AŽ-1 formą ("Pranešimas apie arklio registravimą"), kurią užpildo asmuo turintis teritorinės VMVT išduotą paslaugų teikimo teisę patvirtinantį dokumentą, bei suženklinti mikroschema iki kumeliuko atvedimo metų gruodžio 31d. arba per 6 mėn. nuo atvedimo dienos, atsižvelgiantį tai, kuri data yra vėlesnė. Jeigu žirgo savininkas nori įregistruoti žirgą ir laiku neužpildo visas reikiamas formas, jis privalo paimti iš kumeliuko, jo tėvų kraują ir pristatyti jį į kraujo tyrimo laboratoriją. Kilmės patikrinimo laboratorijos vedėjas veislinio arklio kilmės sertifikate padaro žymas apie kilmės patikrinimo rezultatą . Tik kai rezultatas teikiamas, kumeliukas įtraukiamas į Arklių veislininkystės informavimo sistemą (AVIS).