Suaugusio žirgo registracija

Įvežus veislinį arklį iš kitos šalies ne vėliau kaip per 10 dienų jį identifikuoja BHVŽAA atstovas kartu su Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybiniu veislininkystės specialistu regione. Yra užpildoma AŽ – 1 forma bei patikrinami visi žirgo pirkimo – pardavimo dokumentai, įrodantys žirgo nuosavybę. Visos žirgo identifikavimo bei nuosavybę įrodančios dokumentų kopijos saugomos BHVŽAA būstinėje.

BHVŽAA nariams ši paslauga nemokama.