Žirgo pasas

Nuo 2007 m. sausio 1 d. yra vykdomas registruotų arklių tapatybės nustatymo dokumento – arklio paso – išdavimas. 

Arklių savininkai norėdami gauti arklio pasą, turėtų žinoti, kad „Arklio pasas“ išduodamas visiems registruotiems veisliniams ir neveisliniams arkliams, kurie yra įtraukti į valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Ūkinių gyvūnų registro duomenų bazę, o veisliniai arkliai – ir į arklių veislininkystės informacinės sistemos duomenų bazę.

 Arkliai registruojami Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių nustatyta tvarka, užpildžius Ūkinių gyvūnų registro formą AŽ-1 (toliau – AŽ-1 forma), patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 (Žin., 2003, Nr. 60-2734; 2008, Nr. 120-4568; 2010, Nr. 6-267).

Arklių savininkai arba laikytojai, norėdami gauti arklio pasą, turėtų:

a) dėl arklio paso išdavimo registruotam veisliniam arkliui kreipiasi į Žemės ūkio ministerijos pripažintą veislininkystės instituciją (toliau – asociacija);

b) dėl arklio paso išdavimo registruotam neveisliniam arkliui kreipiasi į Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklėse apibrėžtą ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos paslaugų teikėją arba turėdamas internetinį ryšį pats gali pildyti prašymą išduoti arklio pasą valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tinklalapyje.

Vadovaujantis 2006 m. gruodžio 28 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-509 " Dėl valstybinės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro išduodamo arklio paso kainos patvirtinimo" arklių pasai yra atlyginti ir išduodami gavus apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Sumokėti už arklio pasą galima visuose bankuose arba Lietuvos pašto skyriuose.

Arklio paso kaina yra 55 Lt. 

Mokėjimo nurodymo (banko kvito) rekvizitai

Įmokos gavėjas

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Gavėjo juridinio asmens kodas

210086220

Sąskaitos Nr.

LT 097 300 010 098 232 861

Gavėjo bankas

AB bankas „Swedbank“

Įmokos kodas

104040

Mokėjimo paskirtis

Už arklio pasą

Juridiniai ar fiziniai asmenys, norėdami gauti sąskaitą faktūrą, turi apie tai nurodyti prašyme.

Pasas pagaminamas per 7 darbo dienas, gavus apmokėjimo patvirtinimą iš banko ir išsiunčiamas užsakovui prašyme nurodytu adresu (paštu arba atsiimant asmeniškai).

Pasikeitus arklio savininkui, duomenis į pasą įrašo paslaugų teikėjas. Nugaišus arkliui, pase pažymima gaišimo data ir jis grąžinamas valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (V. Kudirkos g. 18-1, Vilnius) per 15 dienų. Paskerdus arklį skerdykloje, pasą grąžina skerdimo įmonė per 30 dienų.Pasui susidėvėjus ar pasikeitus arklio žymėms, pakartotinas pasas išduodamas ta pačia tvarka. 

Informacija teikiama tel. (8 5) 266 0620