Laikytojo ir savininko pasikeitimas

Pasikeitus žirgo savininkui, reikia užpildyti GŽ – 2 arba GŽ – 2a formas. Šių formų galima gauti teritorinėje Valstybinėje Maisto ir Veterinarijos Tarnyboje nemokamai. Neturint šių formų, yra siunčiama į BHVŽAA būstinę dvišalė žirgo pirkimo – pardavimo sutartis, kurioje yra nurodomas žirgo vardas, jo identifikavimo numeris, žirgo pirkėjo ir pardavėjo asmens kodas, gyvenamoji vieta. Taip pat tiksliai parašomas žirgo laikytojo adresas, žirgo laikymo vietos (jei žinoma ir bandos duomenys).

Žirgo savininko pasikeitimo duomenis į pasą įrašo BHVŽAA. Nugaišus arkliui, pase pažymima gaišimo data ir jis grąžinamas valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (V. Kudirkos g. 18-1, Vilnius) per 15 dienų.